En

رونمائی از طرح جدید +.Terminal

 



همزمان با شروع فروش نمونه جدید دستگاه RVT ،تعداد محدودی از دستگاههای طرح قدیم با تخفیف قابل توجهی عرضه میگردند 

و پس از آن به دلیل عدم تولید ،فقط نمونه طرح جدید دستگاه به قیمت جدید ارائه میشود.

تلفن تماس 09113381978

01333667463