En

نرم افزار مدیریت اٌپتومتری

 

 

در نرم افزار جدید امکان شبکه کردن کامپیوتر منشی و مطب وجود دارد و همچنین  قابلیت اتصال یک تبلت سامسونگ بصورت وایرلس به سیستم اضافه شده است که میتواند جهت نوبت دهی و مدیریت بیماران دراختیار منشی قرار گیرد.

همچنین امکان ارسال پیامک یادآوری معاینه مجدد در موعد دلخواه از طریق یک مودم GSMفراهم شده است که بشدت موجب افزایش بیماران و جلوگیری از کم شدن مراجعین خواهد شد.  

 

به ازاي  هر پرونده  بيمار  ميتوان  پرونده هاي  متعدد  براي مراجعات مختلف در تاريخهاي مختلف ايجاد نموده واين تاريخها را در قسمت تاريخ مراجعه مشاهده نمودو با حرکت رکورد به جلو وعقب  به رکورد مورد نظر دسترسي پيدا کرد.

 با استفاده از دکمه ADD ميتوان با توجه به مقدار اديشن  و کورکشن دور نمره نزديک بيمار را محاسبه ووارد نمود.

درقسمت سال تولد نيز با وارد کردن سال مورد نظر سن فرد محاسبه و نمايش داده ميشود و حتي در سالهاي بعد  صورت مراجعه به پرونده بيمار سن جديد بيمار ديده ميشود.


 در قسمت چاپ ميتوان چاپ کلي ويا فقط نزديک را انتخاب نمود.
در قسمت جستجو ميتوان بر اساس نام  يا نام خانوادگي ويا شماره پرونده جستجو نمود.

قسمتی تحت عنوان تصاویر دراین نرم افزار پیش بینی شده است و مربوط به تصاویر OCT یا آنژیوگرافی و امثالهم میباشد.

 برخي معادلاي صفحه کليد در زير آمده است:

1-F1 = پرونده جديد
2-F2 = مراجعه جديد در پرونده عينک
3-F3 = مراجعه جديد در پرونده لنز
4-Shift+F1 = حذف کل پرونه يک بيمار
5-Shift+F2 = حذف يکي از مراجعات بيمار در پرونده عينک
6-Shift+F3 = حذف يکي از مراجعات بيمار از پرونده لنز
7-PageUp = يک پرونده به جلو
8-PageDown = يک پرونده به عقب
9-End = ثبت تغييرات
10-Esc = خروج
11-Insert = محاسبه اديشن نزديک
12-تيک زدن عينک قبلي = ثبت نمرات بيمار بعنوان عينک قبلي
13-تيک زدن Cyclo =  سايکلو ريفراکشن
15-Space = تيک زدن قسمتهاي داراي چک باکس